Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag dan gerust om een verhelderend gesprek. Uw tandarts legt u op een nader te bepalen tijdstip graag nogmaals uit, waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden. Mocht u desondanks toch een klacht in willen dienen, dan bestaat er voor patiënten de mogelijkheid tot het indien van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.